Навчальні матеріали

  1. С.В. Кондратенко. Фізика напівпровідників. Навчальний посібник для студентів оптичних спеціальностей. 2018.
  2. Кондратенко С.В. Основи наноелектроніки. Київ: «Наукова столиця», 2020 – 154 с.
  3. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму зі спецкурсу “ФІЗИКА НАПІВПРОВІДНИКІВ” для студентів кафедри оптики фізичного факультету. Упорядники: О.В.Вакуленко, В.М.Кравченко, О.І.Даценко, С.В.Кондратенко. За редакцією проф. О.В.Вакуленка. 2002.
  4. Ящук В.П. Вибрані питання фізики лазерів. Посібник для студентів спеціальності «Лазерна фізика та оптоелектронна техніка» і спеціалізації «фотоніка». 2017.
  5. О. В. Вакуленко, О. І. Даценко. Люмінесценція напівпровідників. Навчальний посібник. 2011.
  6. Ящук В.П. Розширений практикум з квантової електроніки. Методичний посібник для студентів спеціальності «Лазерна фізика та оптоелектронна техніка». 2017.
  7. Зеленський С.Є., Охріменко Б.А. Лазерна спектроскопія. Навчальний посібник для фізичних спеціальностей класичних університетів. – 454 с. 2019.
  8. Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни «Фізика біосистем» для студентів фізичного факультету (спеціальність Лазерна та оптоелектронна техніка). Упорядники: Т.Л. Давидовська, О.В. Цимбалюк, А.В. Якунов, І.С. Войтешенко, О.Ю. Нипорко, Т.В. Федоренко, А.М. Науменко. 2016. (Фото)

Немає в електронному вигляді. Тверда копія знаходиться в кафедральній бібліотеці в аудиторії 248.

  1. В.М. Прокопець. Програмування мікроконтролерів AVR на мові C. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Київ. 2018.
  2. Копишинський О.В. Магнітооптичні явища. Частина 1. Методична розробка для студентів фізичного факультету. Київ. 2018.