Робочі програми курсів

Обов’язкові компоненти:

 

 

Вибіркові компоненти:

Перелік 1, 2 (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік 1
ВК 1.1. Фотовольтаїка
ВК 1.2. Квантова теорія твердого тіла
ВК 1.3. Академічне письмо
Перелік 2
ВК 2.1. Квантова оптика
ВК 2.2.  Сучасна спектроскопія / Advanced Spectroscopy
ВК 2.3. Основи хімії
Перелік 3,4,5 (студент обирає  1 блок з кожного переліку)
Перелік 3 блок 1
ВК.3.1  Принципи теорії твердого тіла
ВК.3.2 Асистентська практика
Перелік 3 блок 2
ВК.3.1   Інтегральна оптика
ВК.3.2 Тьюторська практика
Перелік 4 блок 1 
ВК.4.1  Спеціальні методи програмування та моделювання у лазерній та оптоелектронній техніці
ВК.4.2 Науково-дослідна практика із лазерної техніки та нелінійної оптики
Перелік 4 блок 2
ВК.4.1  Сучасні програмні пакети у лазерній та оптоелектронній техніці
ВК.4.2 Науково-дослідна практика із оптоелектроніки та оптичних вимірювань
Перелік 5 блок 1
ВК.5.1   Волоконна оптика та оптичний зв’язок
ВК.5.2  Спеціальний науковий семінар з лазерної та оптоелектронної техніки 
Перелік 5 блок 2
ВК.5.1  Квантові матеріали в оптоелектроніці
ВК.5.2 Науковий семінар за спеціальністю