Навчання та стажуванням за кордоном

Завдяки тісним міжнародним зв’язкам кафедри студенти, аспіранти  мають можливість  отримати  стипендії на навчання в магістратурі та аспірантурі за програмою подвійного диплому. Також існують можливості стажування студентів в закордонних наукових лабораторіях.

  • В рамках співробітництва з Технічним університету м. Хемніц (Німеччина) за грантами Німецької служби академічних обмінів DAAD відбуваються стажу­вання студентів та аспірантів.
  • В рам­ках Угоди про спів­робіт­ницт­во з European X-Ray Free-Electron Laser Facility відбуваються стажу­вання студентів та аспірантів.
  • В рам­ках Угоди про спів­робіт­ницт­во з Універ­­си­те­том Шицу­о­ка   (Японія) налагод­жений обмін та стажу­вання моло­дих дослідни­ків обох університетів . Також присутня програма подвійного диплому.
  • Існує програма подвійного дипломування магістрів за фахом «Лазерна і оптоелектронна тех­ніка»  спіль­но з Університетом  м. Ле-Ман (Франція).
  • Багато випускників, за рекомендацією викладачів кафедри, мають можливість знайти позиції аспірантури та роботи в різних країнах світу, зокрема США,  Німеччина, Швейцарія, Італія, Фінляндія, Чехія, Польща, тощо.

Досить великий відсоток випускників кафедри, завдяки якісній підготовці та міжнародному авторитету кафедри оптики, щорічно  знаходять позиції аспірантури в різних наукових інституціях закордоном.