Робочі програми (бакалавратура)

Редакція програм від 2021 року:

ОК 1 Вступ до університетських студій
ОК 2 Іноземна мова
ОК 3 Українська та зарубіжна культура
ОК 4 Філософія
ОК 5 Соціально-політичні студії
ОК 6 Безпека життєдіяльності з основами екології
ОК 7 Механіка
ОК 8 Молекулярна фізика
ОК 8.1 Загальна фізика механіка та молекулярна фізика
ОК 9 Електрика і магнетизм
ОК 10 Оптика
ОК 10.1 Загальна фізика: Електрика, Магнетизм, Оптика
ОК 11 Фізика атома
ОК 12 Фiзика атомного ядра та елементарних частинок
ОК 13 Математичний аналіз
ОК 14 Аналітична геометрія та лінійна алгебра
ОК 15 Диференціальні рівняння та чисельні методи
ОК 16 Теорія функцій комплексної змінної
ОК 17 Теорія імовірності та математична статистика
ОК 18 Методи математичної фізики
ОК 19 Класична механіка
ОК 20 Електродинаміка
ОК 21 Квантова механiка
ОК 22 Термодинаміка та статистична фізика
ОК 23 Вибрані розділи трудового права та законодавчі основи метрології: стандартизація, сертифікація та технічне регулювання
ОК 24 Вступ до методів оптичних вимірювань
ОК 25 Оптична метрологія та стандартизація
ОК 26 Програмування
ОК 27 Інженерна графіка
ОК 28 Поляризаційні методи оптичних вимірювань
ОК 29 Computer-integrated measurement and data processing systems (MATLAB, LabVIEW) / Комп’ютерно-інтегровані системи вимірювань та обробки даних (програмні пакети MATLAB, LabVIEW)  (викладається англійською мовою)
ОК 30 Комп’ютерні технології в конструюванні оптичних приладів
ОК 31 Методи та техніка спектральних вимірювань
ОК 32 Вступ до аналогової електроніки
ОК 33 Геометрична теорія оптичних зображень
ОК 34 Основи сучасної мікроскопії
ОК 35 Основи оптоелектроніки
ОК 36 Обробка і аналіз інформаційних потоків
ОК 37 Комп’ютерний розрахунок оптичних систем (програмний пакет Zemax)
ОК 38 Виробнича практика за фахом
ОК 39 Кваліфікаційна робота бакалавра

 

Вибіркові компоненти ОП
Вибір блоками
Вибірковий блок 1
Вибірковий блок  №1.1 
ВК 1.1.1 Оптика напівпровідників
ВК 1.1.2 Фур’є оптика
ВК 1.1.3 Цифрова обробка зображень
ВК 1.1.4 Оптоелектронні прилади та системи
ВК 1.1.5 Оптичне матеріалознавство та технологія оптичного приладобудування
ВК 1.1.6 Лазерна інтерферометрія
ВК 1.1.7 Програмування оптичних задач мовою Python
ВК 1.1.8 Основи фізики лазерів та нелінійної оптики
ВК 1.1.9 Колориметрія
ВК 1.1.10 Основи програмування мікроконтролерів
Вибірковий блок  №1.2 
ВК 1.2.1 Приймачі оптичного випромінювання
ВК 1.2.2 Дифракційна теорія зображень
ВК 1.2.3  Фізичні та біологічні основи візуального сприйняття
ВК 1.2.4 Твердотільна електроніка
ВК 1.2.5 Матеріали оптотехніки
ВК 1.2.6 Методи сучасної інтерферометрії
ВК 1.2.7 Основні алгоритми програмування оптичних задач
ВК 1.2.8 Основи нелінійно-оптичних вимірювань
ВК 1.2.9 Основи комп’ютерного бачення
ВК 1.2.10 Основи цифрової електроніки та мікроконтролерної техніки
2. Вибір з переліку (вибирається одна дисципліна з кожного переліку)
Перелік №2.1 
ВК 2.1.1 Оптичні прилади для систем управління та дистанційного зондування
ВК 2.1.2 Оптика інфрачервоного діапазону та тепловізорна техніка
ВК 2.1.3 Академічне письмо
ВК 2.1.4 Основи логіки
ВК 2.1.5 Гносеологічні проблеми науки
Перелік №2.2  
ВК 2.2.1 Спектроскопія атомів та молекул
ВК 2.2.2 Основи цифрової голографії
ВК 2.2.3 Основи хімії
Перелік №2.3
ВК 2.3.1 Optical Data Science and Machine Learning / Наука про обробку даних в оптиці та машинне навчання (викладається англійською мовою)
ВК 2.3.2 Програмування мовою Java
3.Вибір блоку дисциплін (вибирається один із  блоків по 2 дисципліни)
Блок 3.1 
ВК 3.1.1 Програмування мовою С++ ч.1
ВК 3.1.2 Програмування мовою С++ ч.2
Блок 3.2
ВК 3.2.1 Матеріали електроніки
ВК 3.2.2 Оптика ультрафіолетового та рентгенівського діапазону