Викладачі кафедри

Сергій Кондратенко
Завідувач кафедри оптики, доктор фізико-математичних наук, професор. Проводить дослідження в галузі фізики напівпровідників, опто- та наноелектроніки та розробляє новітні сонячні елементи та ІЧ фотодетектори. Має 80 публікацій у  провідних журналах, зокрема Physical Review, Nanotechnology, Journal of Applied Physics, Acta Materialia. Індекс цитування h=12.
e-mail: kondratenko@knu.ua
Scopus Author ID: 14019747400
ORCID ID: 0000-0002-4403-7732

Сергій Зеленський

Професор кафедри оптики, заступник декана з наукової роботи фізичного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор. Область наукових інтересів – взаємодія потужного імпульсного лазерного випромінювання з непрозорими матеріалами (зокрема, нелінійна люмінесценція та високотемпературні ефекти). Автор >10 навчальних посібників з фізики та науково-популярних статей та >80 наукових статей у провідних фізичних журналах, у тому числі журналах США та Європи Applied Physics Letters, Journal of Luminescence, тощо. Індекс цитування 9.

e-mail: Zelensky@knu.ua
Scopus Author ID: 6602715539
ORCID ID: 0000-0001-8545-6784

Олексій Макаренко

Професор кафедри оптики, доктор фізико-математичних наук, доцент. Проводить дослідження в галузях поляриметрії та колориметрії, розробляє оптичні сенсори на основі поверхневого плазмонного резонансу. Має 60 публікацій, зокрема у журналах Color Research and Application, Applied Nanoscience. Індекс цитування h=5.

e-mail: : almakar@knu.ua
Scopus Author ID: 56487750500
ORCID ID: 0000-0001-8682-5377

Василь Ящук

Доцент кафедри оптики, канд. фіз.мат. наук. Область наукових інтересів: лазерна фізика, нелінійна оптика, лазерна спектроскопія, оптика сильно розсіювальних середовищ. Працює над вивченням взаємодії хаотичної генерації і вимушеного раманівського розсіяння в сильнорозсіювальних середовищах. Автор 98 статей, в тому числі 59, в журналах, що входять в базу «Scopus». Індекс цитування h=10.

e-mail: yavas@knu.ua
Scopus Author ID: 7006210527
ORCID ID:
0000-0003-0601-0798

Андрій Якунов

Доцент кафедри оптики, канд. фіз.-мат. наук. Область наукових інтересів: оптика неоднорідних середовищ, біомедична оптика. Пріоритетний напрямок діяльності:  популяризація науки, робота зі школярами. Автор 20 науково-популярних статей з фізики, науковий керівник переможців та призерів міського та всеукраїнського конкурсу МАН.

e-mail: yakunov@knu.ua
Scopus Author ID: 36853217100
ORCID ID: 0000-0002-2664-4803

Катерина Яблочкова


Доцентка кафедри оптики, кандидатка фізико-математичних наук. Проводить дослідження в галузі ІЧ та раманівської спектроскопії, машинного навчання в оптиці. Має 30 публікацій у  провідних журналах, зокрема RSC Advances, Journal of Molecular Liquids, The Journal of Chemical Physics. Індекс цитування h=5.

e-mail: yablochkova@knu.ua
Scopus Author ID: 55653741400
ORCID ID: 0000-0001-8719-5776

Вадим Прокопець

Доцент кафедри оптики, канд. фіз.мат. наук. Область наукових інтересів: лазерна фізика, оптоелектроніка,  автоматизація фізичного експерименту, мікроелектроніка, програмування мікроконтролерів. Автор 15 статей в журналах, що входять в базу «Scopus». Індекс цитування h=8.

e-mail: Vadym.prokopets@gmail.com
Scopus Author ID: 15081017600
ORCID ID: 0000-0001-9281-8181