Бакалаврат

Бакалаврська програма
«Оптика»

спеціальність 104 «Фізика та астрономія»


Термін навчання – 3 роки і 10 місяців
Обсяг держзамовлення у 2024 році – 20 осіб


Про програму:

 • Метою цієї програми є підготовка висококваліфікованих інженерів та науковців у сфері оптики, лазерної фізики та оптоелектроніки в Україні. Сучасна оптика передбачає поєднання оптичних методів реєстрації, їх автоматизацію, математичну та програмну обробку даних. Програма створена виходячи з великого попиту від наукових установ і університетів, інноваційних компаній, оборонно-промислового комплексу України на якісних працівників вищого рівня із знаннями у галузі оптики, оптоелектроніки, оптичних вимірювань, аналітики даних, машинного бачення та програмування.
 • Програмою передбачено надання якісних фундаментальних знань у поєднанні з наданням практичних та комунікаційних навичок, які допоможуть бути конкурентоспроможними на ринку праці. Вона — ідеальний вибір для усіх, хто любить оптику та лазерну фізику і прагне використовувати її у аналітиці й наукових дослідженнях, медицині, інженерії, військовій сфері, а також для тих, хто прагне застосувати отримані знання в ІТ-сфері.  
 • Студенти мають можливість проходити стажування в українських та міжнародних компаніях, провідних Університетах країн ЄС, США, Японії, наукових установах Національної академії наук України.
 • Soft skills формуються через прослуховування обов’язкових дисциплін, залученню до діяльності студентських товариств OPTICA, SPIE, участь у організації міжнародних конференцій.

Ви навчитеся:

 • розробляти оптичні приладі та оптоелектронні системи
 • розробляти лазерні системи, вміти їх застосування в різних галузях, таких як медицина, наука, промисловість і оборона
 • проводити оптичні вимірювання і діагностику матеріалів
 • обробляти оптичні зображення
 • використовувати штучний інтелект
 • володіти мовами програмування: C#, Java, Python, C++ тощо
 • працювати над інженерними проєктами, включаючи дизайн та юстування оптичних систем та приладів
 • розробляти та реалізовувати наукові проекти у галузі оптики, фізики лазерів та програмування
 • проводити дослідження у провідних наукових інститутах та лабораторіях України і світу
 • аналізувати складні проблеми, критично мислити та розробляти інноваційні рішення, необхідні для проведення досліджень у провідних наукових інститутах та лабораторіях України і світу

Ким ви зможете працювати:

 • Дослідниками в Університетах та науково-дослідних установах
 • Викладачами і науковцями в наукових та навчальних закла­дах України
 • Фахівцями з DATA SCIENCE, дослідниками та інженерами-програмістами у корпораціях та наукових центрах України та світу
 • Інженерами-оптиками і дослідниками на підприємствах та в організа­ціях авіакосмічного та військового комплексу
 • Інженерами в галузі оптичного виробництва, розробки оптичних приладів, нових оптичних матеріалів, лазерної техніки, оптичної електроніки тощо.
 • Фахівцями з налагодження та розробки оптико-медичного обладнання для діагностики та лікування, біомедичних технологій.
 • Фахівцями в сфері розробки оптичних систем для комп’ютерної техніки, включаючи оптичні датчики, екрани, проекційні системи тощо.
 • Фахівцями з розробки оптичних систем для передачі даних, застосування волоконно-оптичних технологій, а також управління і обробки оптичної інформації.


Навчальний план:

Бакалаврська програма включає в себе курси з п’яти умовних частин: фізико-математичний, оптичні вимірювання та технології,  спеціальні оптичні дисципліни, програмування, а також курси розвитку “soft skills” – професійних навичок необхідних для роботи в різноманітних колективах.

Блок з фізико-математичних дисциплін включає курси з математичної підготовки, базові курси з загальної та теоретичної фізики. Набір дисциплін в блоці “програмування” ставить на меті надати студентам знання і практичні навички з розробки програмного забезпечення, підготувати їх до успішної роботи в ІТ-компаніях, навчити використовувати сучасні підходи при обробці та аналізі даних, розв’язанні оптичних задач

Базові дисципліни:

Дисципліни за вибором:

Приклад освітньої траєкторії:


Студент програми отримує:

•Можливість 100% працевлаштування в оптичних R&D компаніях, в IT-галузі з потенціалом швидкого кар’єрного росту

• Нагоду продовжити навчання на магістерських програмах як на кафедрі оптики КНУ, так і в провідних університетах світу, партнерах програми


Де працюють випускники:

 • Викладачами і науковцями в наукових та навчальних закла­дах України.
 • Програмістами, фахівцями з DATA SCIENCE.
 • Інженерами-оптиками і дослідниками на підприємствах та в організа­ціях авіакосмічного та військового комплексу.
 • Дослідниками та інженерами-програмістами у корпораціях та наукових центрах США, Японії, Німеч­­чи­ни, Швеції, Швейцарії, Великобританії та Фран­ції, в тому числі в наукових групах нобелівських лауреатів Serge Haroche (2012), Andre Geim and Konstantin Novoselov.

Ознайомитись з освітньою програмою

Приймальна комісія КНУ